Auxiliar d´Electriciste

Es requereix persona amb coneixements i nocions bàsiques sobre electricitat i cablejat elèctric.
Amb molta predisposició
Vehicle propi.

Oficina de la oferta de treball: Manresa
Categoria professional:
Activitat:
Especialitat:
Lloc: Bages
Horari:
Requisits acadèmics: Formació Professional
Capacitacions professionals:
Experiència professional: