TÈCNIC ELECTRICISTA

Funcions: Instal·lacions elèctriques, quadres elèctrics, distribució d’energia elèctrica de baixa
tensió, realització de proves de seguretat i funcionalitat.

JORNADA COMPLERTA DE DILLUNS A DIVENDRES.

INCORPORACIO INMEDIATA.

Zona: MANRESA.

Oficina de la oferta de treball: Manresa
Categoria professional:
Activitat:
Especialitat:
Lloc:
Horari:
Requisits acadèmics: Formació Professional
Capacitacions professionals: baixa tensió
Experiència professional: 2 anys